Nyheder!!! - News!!!

  • Thursday, 11th March, 2021
  • 23:03pm

Så er der sket noget nyt igen.

 

Vi har udfaset vores SAS VPS´er for at gøre mere plads til nye servere.

Alle NVME servere leveres nu med samme størrelse plads som SSD servere derfor er de også hævet i pris, dog alle kunder som har en NVME i forvejen sker der ikke nogen ændring med ej heller pris, dette gælder kun nye kunder.

Vores backup køre ikke længere automatisk, (dette trak for meget på krafterne), nu kan i så lave op til 3 backup ugenligt selv, dette skal også gøres manuelt.

 

--------

 

Then something new has happened again.

 

 

 

We have phased out our SAS VPSs to make more room for new servers.

 

All NVME servers are now delivered with the same size of space as SSD servers, therefore they are also raised in price, however, all customers who have an NVME in advance do not make any change with neither price, this only applies to new customers.

 

Our backups no longer run automatically, (this took too much effort), now you can do up to 3 backups a week yourself, this must also be done manually.

« Tilbage